نخستین همایش یکروزه آشنایی با پلاسمافرزیس، اندیکاسیون ها و روش ها برگزار خواهد شد


۱۰ آبان ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا، نخستین همایش یکروزه آشنایی با پلاسمافرزیس، اندیکاسیون ها و روش ها پنجشنبه 11 آبان ماه سال جاری در مرکز همایش های ( سالن پروفسور یحیی عدل ) برگزار می گردد.
این سمینار یکروزه دارای امتیاز بازآموزی برای، متخصصین هماتولوژی، نفرولوژی، روماتولوژی، نورولوژی، داخلی، پزشکان عمومی، دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و پرستاران می باشد.


منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي