برنامه های هفته ملی پیشگیری و درمان سکته های مغزی در بیمارستان بهرامی


۹ آبان ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی،  برنامه های هفته ملی پیشگیری ودرمان سکته های مغزی اعلام شد .
به مناسبت هفته ملی پیشگیری و درمان سکته مغزی روز چهارشنبه 10 آبان 96 برنامه های آموزشی برگزار می شود . کلاس آموزشی برای عموم مراجعین به درمانگاه توسط نوربخش سوپروایزر آموزش بیمار در خصوص پیشگیری از سکته مغزی برگزار می شود . همچنین پوستر و پمفلت آموزشی بین مراجعین توزیع می شود . همچنین پایگاه کنترل فشار خون رایگان از ساعت 9 تا 11 در سالن درمانگاه برای مراجعین دایر می باشد.منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي