"برگزاري بیستمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 96"


۹ آبان ۱۳۹۶

"برگزاري بیستمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 96"

بیستمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 24/07/96 از ساعت 13:00 در سالن شوراي دانشكده با حضور مشاور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛آناتومی، فیزیولوژی، فارماکولوژی، مهندسی پزشکی، اخلاق پزشکی، ژنتیک، بیوشیمی، و آموزش پزشکی تشكيل شد.

دستور جلسه و تصمیمات متخذه به شرح ذیل است:

1-    درخواست گروه فيزيك و مهندسي پزشكي مبني بر در نظر گرفتن استاد مشاور جدید برای پايان نامه دانشجوي مقطع PhD رشته فيزيك پزشكي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2-    دو فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجويان رشته هاي علوم تشريح (یک فقره کارشناسی ارشد پردیس بین الملل) و آموزش پزشکی (یک فقره دكتري تخصصي) مطرح و با برگزاري آنها پس از اصلاحات ضروري موافقت شد.

3-    چهار فقره پروپوزال مقطع دکتری تخصصی از گروه های آناتومی (یک فقره دکتری تخصصی رشته بیولوژی تولید مثل)، ژنتیک (یک فقره کارشناسی ارشد و یک فقره دکتری تخصصی)، و فیزیولوژی (یک فقره کارشناسی ارشد) توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آن توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي تصميمات لازم را در مورد پروپوزال اتخاذ نمود.

 

 

 منبع: معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي