تسلیت به آقای دکتر مظاهر قربانی


۷ آبان ۱۳۹۶

 هوالباقی

 

 

جناب آقاي دكتر مظاهر قربانی

هیات علمی محترم گروه پزشکی قانونی

 

درگذشت پدر بزرگوارتان را تسليت عرض نموده و صبر فراوان براي شما و خانواده محترم از درگاه خداوند متعال خواهانيم.

ما را شريك غم خود بدانيد.

 

            

                                                                همكاران شما در گروه پزشكي قانوني و طب كار  

 

 منبع: گروه پزشکي قانوني دانشکده پزشکي