برنامه کنفرانس آبان ماه دستیاران مسمومین بیمارستان بهارلو اعلام شد


۷ آبان ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، برنامه کنفرانس آبان ماه مسمومین ویژه دستیاران داخلی، پزشکی قانونی، طب کار، طب اورژانس و داروسازی بالینی بیمارستان بهارلو به شرح روز دوشنبه 96.8.1 مسمومیت با کلسیم بلوکر، سه‌شنبه 96.8.2 مسمومیت با آسپرین (سالیسیلات)، چهارشنبه 93.8.3 مورنینگ مبتنی بر شواهد (هایپرکالمی)، شنبه 96.8.6 مورنینگ مبتنی بر شواهد (استامینوفن)، دوشنبه 96.8.8 اختلالات اسید و باز، سه‌شنبه 96.8.9 مسمومیت با TCA، چهارشنبه 96.8.10 مسمومیت با لیتیم، شنبه 96.6.13 مسمومیت با جیوه، دوشنبه 96.6.15 مسمومیت با ضد دیابت‌ها، سه‌شنبه 96.6.16 مسمومیت با آرسنیک، چهارشنبه 96.6.17 مسمومیت با ارگانوفسفره، شنبه 96.8.20 اختلال کلسیم، دوشنبه 96.8.22 مورنینگ مبتنی بر شواهد (کوآگولانت‌ها)، سه‌شنبه 96.8.23 مسمومیت با متوترکسات، چهارشنبه 96.8.24 مورنینگ مبتنی بر شواهد (NSAID)، شنبه 96.8.27 مسمومیت با مواد مخدر (اپیوم)، دوشنبه 96.8.29 مسمومیت با بتابلوکر و سه‌شنبه 96.8.30 مورنینگ مبتنی بر شواهد هستیم.منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي