برگزاری کمیته اقتصاد و دارو و درمان بیمارستان بهرامی


۷ آبان ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته اقتصاد ودارو درمان تشکیل شد.
این جلسه با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر، افتخاری منش مترون، کامرانی مسئول تجهیزات پزشکی ، بیات رییس حسابداری ، دکتر فروتن مدیر داروخانه و دبیر کمیته  ، رحمانی و دست افکن کارشناسان بهبود کیفیت تشکیل شد .
 در این جلسه بر لزوم تهیه پروتکل برای( IVIG ) 5  گرمی تاکید شد . همچنین عدم لزوم وارد شدن داروهای درخواستی پزشک بیهوشی به فرمولاری مورد تایید اعضای کمیته قرار گرفت.
در ادامه مقرر شد امکان تهیه cleanroom برای بخشهای شیمی درمانی مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي