برگزاری یازدهمین Text Review


۶ آبان ۱۳۹۶

جلسه مرور متون مبحث Clinical skills centre teaching از کتاب A Practical guide  for medical teachers; Ronal Harden  با ارائه خانم مریم چلنگری دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش پزشکی در روز سه شنبه مورخ دوم آبان ماه، در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار شد. در این جلسه دو ساعته جمعی از اعضای هیات علمی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای آموزش پزشکی حضور داشتند. جلسه با هدایت سرکار خانم دکتر گندم کار برگزار شد. موضوعات بحث شده در این جلسه در راستای ویژگی­ های مراکز آموزش مهارت­ های بالینی و نحوه آموزش و ارزیابی مهارت­ های بالینی در این مراکز بود و شرکت کنندگان به بیان نظرات و تجربیات و راهکارهای خود پرداختند .منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي