ژورنال کلاب


۶ آبان ۱۳۹۶

ژورنال کلاب

گروه ژنتیک پزشکی


عنوان مقاله:

Genomic Classification and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia

نویسندگان:

Elli Papaemmanuil, Ph.D.,. etal

 

مشخصات چاپ:

established in 1812 June 9, 2016 vol. 374 no. 23

ارائه کننده:   حسین پاشایی فر

                                                                                                   مکان:

ساختمان شماره 8 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک پزشکی، کلاس شماره دو

زمان:

ساعت 30/8 الی 10

سه شنبه 9ابان ماه 1396منبع: گروه ژنتيک پزشکي دانشکده پزشکي