برگزاري ژورنال كلاب در گروه بيوشيمي


۶ آبان ۱۳۹۶

ژورنال كلاب گروه بيوشيمي با سخنراني آقاي دكتر خليلي روز يكشنبه مورخ  23/7/96 از ساعت 12-11 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.

حضور كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه در جلسة فوق الزامي است.منبع: گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي