برگزاري جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي


۶ آبان ۱۳۹۶
جلسة گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجويان دكتري گروه بيوشيمي آقاي داوود ايل بيكي به راهنمايي خانم دكتر پاسالار روز يكشنبه مورخ 23/7/96 از ساعت 11-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد.

منبع: گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي