برنامه های هفته سلامت بانوان در بیمارستان بهرامی


۶ آبان ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، برنامه های هفته سلامت بانوان برگزار شد .
برنامه های هفته سلامت بانوان، در بیمارستان بهرامی در هفته آخر مهر ماه و اوایل آبان ماه با برنامه های متنوعی برگزار شد . در این هفته غربالگری رایگان سلامت بانوان، آزمایشات دوره ای و آموزشهای رایگان خود مراقبتی ویژه بانوان از برنامه هایی بود که  در بیمارستان برگزار شد .
همچنین برای استفاده از مجموعه فرهنگی و  ورزشی شهربانو با تخفیف هماهنگ شد . روز پنجشنبه 4 آبان 96 نیز بانوان شاغل در بیمارستان با حضور در پارک بانوان( بهشت مادران) با پیاده روی و ورزش یک روز شاد  را گذراندند.منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي