کارگاه پروپوزال نویسی در بیمارستان بهارلو برگزار شد


۴ آبان ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کارگاه پروپوزال نویسی ویژه کارآموزان پزشکی بیمارستان بهارلو با هدف نوشتن پروپوزال و پایان‌نامه روز یکشنبه 30 مهر ماه سال جاری با سخنرانی شهره نژاد ایران، کارشناس ارشد EDO در بخش داخلی 1بیمارستان بهارلو برگزار شد.
در این کلاس، چهارچوب پروپوزال نویسی مطرح شد.منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي