بازدید دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه از بیمارستان بهارلو


۱ آبان ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، دانشجویان دانشکده پزشکی پردیس بین‌الملل دانشگاه روز دوشنبه یکم آبان ماه سال جاری از بیمارستان بهارلو بازدید کردند.
با توجه به ورود دانشجویان خارجی به بیمارستان بهارلو این بازدید به‌منظور آشنایی آنان با بیمارستان بهارلو بود.
دانشجویان از تمامی بخش‌های بیمارستان ازجمله مرکز مهارت‌های بالینی، کتابخانه، آمفی‌تئاتر، جراحی، داخلی، لیبر، اورژانس، زنان، مسمومیت، ICU ،CCU و ... بازید کردند.
در این بازدید دکتر رضایی، مدیر آموزش بیمارستان و دکتر خمسی، رابط پردیس بین‌الملل دانشجویان را همراهی کردند.


منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي