جلسه سخنراني به زبان انگلیسی جناب آقایان دکتر سید مجتبی عقیلی و دکتر علیرضا براتلو و دکتر سیدحسین سید حسینی داورانی مورخ 96/07/29


۱ آبان ۱۳۹۶

به گزارش معاونت بین­الملل دانشکده در روز شنبه تاريخ 29/07/96 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی جناب آقایان دکتر سید مجتبی عقیلی و دکتر علیرضا براتلو و دکتر سیدحسین سید حسینی داورانی اعضای هيئت علمی گروه طب اورژانس با موضوعات Burnout among Emergency Physicians و  Emergency Medicine Medical Journalism و Emergency Department Triage در سالن کنفرانس بيمارستان امام خمینی (ره) با حضور اساتید گروه برگزار شد.منبع: معاونت روابط بين الملل دانشکده پزشکي