برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با طرز کار دستگاه الکتروشوک در بیمارستان سینا


۳۰ مهر ۱۳۹۶
سوپروایزر آموزشی این مرکز، دوشنبه 24 مهر ماه سال جاری، کلاس آموزشی کار با دستگاه الکتروشوک ویژه پرستاران بخش های ویژه و عمومی بیمارستان برگزار شد.
آشنایی با طرز کار دستگاه های الکتروشوکی که اغلب در بخش های این بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد همچون دستگاه الکترو شوک ZOLL  سری M و R از مباحث آموزشی این کلاس بود همچنین در زمینه اندیکاسیون های شوک و مراقبت های لازم از بیمار بعد از دریافت الکتروشوک نکات حائز اهمیتی عنوان شد و پایان بخش این جلسه پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان بود./


منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي