اعلام زمان‌بندی مراسم تکریم و معارفه معاونان دانشگاه


۲۹ مهر ۱۳۹۶

روابط عمومی دانشکده پزشکی:اعلام زمان‌بندی مراسم تکریم و معارفه معاونان دانشگاه
زمان‌ برگزاری مراسم تکریم و معارفه معاونان تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان، آموزش، اجتماعی فرهنگی و توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه اعلام شد.

roomi-2.pngمنبع: دانشکده پزشکي