تحويل كارت دانشجويي دانشجويان كارشناسي ارشد


۲۶ مهر ۱۳۹۶
ضمن خير مقدم ، به اطلاع دانشجويان رشته هاي مختلف مقطع كارشناسي ارشد دانشكده پزشكي مي‌رساند جهت دريافت كارت دانشجويي با در دست داشتن اصل تعهد محضري ( دانشجويان متقاضي خوابگاه و ساير تسهيلات رفاهي ) از ساعت 9 الي 15 به معاونت دانشجويي دانشكده واقع در ساختمان شفا به نشاني خيابان قدس - ابتداي خيابان ايتاليا - شماره 49 مرجعه نمايند.

منبع: معاونت دانشجويي - فرهنگي دانشکده پزشکي