کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 27 مهرماه


۲۵ مهر ۱۳۹۶
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 27 مهرماه در محل تالار شهید پیرویان بیمارستان دکتر شریعتی از ساعت 7 الی 10 صبح  برگزار می شود. برنامه کنفرانس در لینک "کنفرانس هفتگی" بر روی سایت گروه ارتوپدی قابل دسترسی است.

منبع: گروه ارتوپدي دانشکده پزشکي