برگزاری برنامه های هفته ملی کودک در بیمارستان بهرامی


۲۵ مهر ۱۳۹۶
گالری عکس
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، برنامه های هفته ملی کودک در بیمارستان برگزار شد .
این برنامه ها شامل برگزاری مسابقه و سرگرمی برای کودکان و اهدای جوایزی با همکاری گروه کودکان فرشته‌اند، کانون پرورش فکری کودکان و سرای محله به کودکان بستری در بخشهای بستری و سرپایی بیمارستان، طراحی و چاپ و نصب پوسترهایی در رابطه با هفته ملی کودکان بود .
همچنین پمفلتهای آموزشی بین والدین در خصوص موضوعات تدریس شده  هر روز توزیع شد.
برگزاری کلاسهای آموزشی جهت والدین بنا به درخواست اکثریت والدین مراجعه کننده به درمانگاه در خصوص بیماریهای گوارشی، بیماریهای تنفسی، کنترل تب و تشنج در اطفال در کلیه روزهای هفته ملی کودک و برگزاری کلاسهای تغذیه با شیر مادر در بخشهای نوزادان و NICU و تشویق مادران به استفاده از شیر مادر جهت کودکان از دیگر برنامه های این هفته بود.
دعوت از روانشناس برای برگزاری آموزش رفتار با کودک در سالن درمانگاه و مشاوره به والدینی که در این خصوص مشکلاتی داشتند و برگزاری کلاس آموزش تغذیه سالم برای کودکان و والدین توسط کارشناس تغذیه و پخش فیلم آموزشی در این رابطه نیز در این هفته در درمانگاه بیمارستان  نیز در این هفته انجام شد .
آموزشهای در خصوص امنیت جسمی و جنسی و روانی در کودکان توسط روانشناس و  پخش فیلم آموزشی در این رابطه برای مراجعین  از اقدامات انجام شده توسط سوپروایزر آموزش به  بیمار بیمارستان  بود.
همچنین به مناسبت روز جهانی بهداشت دست کلاس آموزش شستشوی دست توسط زارع سوپروایزر کنترل عفونت برای والدین و روز دوشنبه 24 مهر ماه 96 در سالن آمفی تئاتر برای اساتید ، دستیاران ، کارورزان و دانشجویان پزشکی برگزار شد.منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي