جلسه سخنراني به زبان انگلیسی سرکار خانم دکتر اعظم علمداری در بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار شد.


۲۴ مهر ۱۳۹۶

به گزارش معاونت بین الملل دانشکده روز شنبه 22/07/96 جلسه سخنراني به زبان انگلیسی سرکار خانم دکتر اعظم علمداری عضو محترم هیئت علمی گروه بیماری­های داخلی با موضوعTreatment of membranous nephropathy: time for a paradigm shift در بیمارستان امام خمینی (ره) با حضور اساتید و دانشجویان گروه برگزار شد.منبع: معاونت روابط بين الملل دانشکده پزشکي