سخنرانی جناب آقای دکتر صادقی پور


۲۴ مهر ۱۳۹۶
سخنرانی جناب آقای دکتر صادقی پور در تاریخ 96/7/26 در تالار دکتر شادان با عنوان "45 سال حضور در دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران" در ساعت 9 صبح بر گزار می گردد. 

منبع: گروه فيزيولوژي دانشکده پزشکي