برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی


۲۳ مهر ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار این مرکز روز شنبه ۲۲ مهر ۹۶ با حضور مرادی، مدیر بیمارستان در سالن شورای مدیریت تشکیل جلسه داد. 

اعضای این کمیته پس از بررسی اجرا و عدم اجرای مصوبات قبلی،نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و سلامت شغلی را  در دستور کار این جلسه قرار دادند و بر این اساس در مورد نرم افزار نیازسنجی آموزشی و میزان آگاهی کارکنان از این نرم افزار صحبت هایی مطرح و مقرر شد نسبت به آموزش و نحوه استفاده از آن توسط کارکنان، اقدامات لازم صورت گیرد. 
ضرورت تهیه شیلد در واحدهائی که خطر پاشیدن مواد خطرناک وجود دارد، ارزیابی مجدد مخاطرات شیمیائی ، فیزیکی و بیولوژیک در واحدهای مربوطه، اصلاح فضای فیزیکی انبارها، رعایت اصول ایمنی  و نحوه گردش کالا و قرارگیری اجناس در انبارها از دیگر مواردی بود که در این کمیته مطرح و درباره اقدامات اصلاحی لازم تصمیم گیری شد.
خبر: قاضی میرسعید
عکس: آرشیو


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي