برگزاری شورای پژوهشی بیمارستان فارابی


۲۳ مهر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، ششمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان فارابی در سال ۹۶ روز شنبه ۲۲ مهر  در سالن شورای مرکزتحقیقات چشم پزشکی برگزارشد.
۳طرح پژوهشي و ۱ پروپوزال دستياري و ۱ پايان نامه پزشكي و دو پايان نامه دكتري ( خريد خدمت ) در اين جلسه مطرح شد و همگي به تصويب رسيد.
در این جلسه دکتر لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم ، دکتر رجبی، معاون پژوهشی ، دکتر قاسمی معاون آموزشی  و معاونین پژوهشی بخش های بالینی بیمارستان فارابی حضور داشتند. 
 
عکس و خبر: عزیزی


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي