حضور بیمارستان فارابی درپانزدهمین مرحله طرح جهادی دستهای مهربان


۲۳ مهر ۱۳۹۶

 گالری عکس

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، این مرحله از طرح روز پنجشنبه ۲۰ مهر ۹۶ با حضور داوطلبانه پزشکان متخصص اطفال، زنان، داخلی، قلب، گوش و حلق و بینی، چشم، روانپزشکی، پرستاران و اعضای تیم سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت باغ فیض اسلام شهر، روستایی امام محمد باقرمرتضی گرد و امام رضا(ع) قیام دشت به اجرا درآمد.

تیم بیمارستان فارابی متشکل از سی و پنج نفر از اعضای هیئت علمی، دستیاران، پرستاران، اپتومتریست ها و نیروهای پشتیبانی در قالب سه تیم به ارائه خدمات چشم پزشکی و اپتومتری به حدود ۵۰۰ نفر از مراجعین پرداخته و افراد نیازمند را برای دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان فارابی ارجاع نمودند.

خبر: عزیزی

عکس: رضایی- بازیارمنبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي