مانور دور میزی مقابله با بحران آتش سوزی


۲۳ مهر ۱۳۹۶
گالری عکس
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی؛ با هدف ارزیابی ظرفیت ها و پاسخ به شرایط اضطراری، مانور دور میزی بحران با سناریوی آتش سوزی دیگ بخار در موتور خانه ، روز دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶  در سالن شورای بیمارستان فارابی برگزار شد.
به گفته عسگری  دبیر کمیته مدیریت خطر، حوادث و بلایای بیمارستان فارابی با بیان این مطلب که مانور دورمیزی تمرینی برای شبیه سازی بحران ها، پیشنهاد و به چالش کشیدن برنامه های عملیاتی برای مقابله با آن است. به دلیل اهمیت انجام مانور در فاز آمادگی و پیش از بحران، مطابق سناریوي طراحی و تدوین شده توسط واحد مدیریت خطر، حوادث و بلایا ، ابتدا مانور تمرینی دور میزی با هدف آشناسازی کارکنان با شرح وظایف محوله و همچنین تمرین برنامه نویسی در کمترین زمان، تمرین و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی،شناسایی نقاط قوت اعضای چارت بحران و ارزیابی توانایی و استخراج مشکلات و موانع موجود برگزار شد.
بر اساس این گزارش در مانور دورمیزی مقابله با حریق بیمارستان فارابی، نحوه جلوگیری از ازدحام در محل حادثه، تخلیه کارکنان و همراهان، راه های تخلیه اضطراری، نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی، اطلاع رسانی و اعلام کد، تخلیه بیماران اتاق عمل، تهیه عکس و فیلم و مستند سازی وقایع و...توسط شرکت کنندگان مرور و بررسی شد.
همچنین در این جلسه مصوبات قبلی کمیته از قبیل:
- مانور دورمیزی و سناریو ۵ دی بحث و نظرخواهی شد
-   اقدامات واحدهای مختلف بحث و تبادل نظر شد
-  رمپ خروج اضطراری بایگانی
-   آسفالت پشت اتاق عمل ۴
-   مسیر تردد و خروج اضطراری موتورخانه
-  اصلاح و بازسازی لوله آب اصلی
-    تهیه کیف کمکهای اولیه برای پرسنل
- برگزاری کلاس آموزشی   CBRNE  ( آمادگی برای حوادث شیمیایی، میکروبی، پرتوی و هسته ای ) پیگیری شد.
در انتهای جلسه مقرر شد :
ایمن سازی محوطه بین بیمارستان و پارک رازی بررسی شود، روشنایی کل محوطه بیمارستان ارزیابی شود و نظرات و پیشنهادات مسئولین واحدها در مورد سناریو به واحد مدیریت بحران ارسال شود.


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي