ارتقای علمی دکتر سید حسین صدرالسادات به مرتبه دانشیاری


۲۳ مهر ۱۳۹۶
جناب آقای دکتر سید حسین صدرالسادات
دانشیار محترم گروه آموزشی بیهوشی دانشکده پزشکی–بیمارستان فارابی
سلام علیکم
نظربه اينكه جنابعالی در سايه تلاش خويش و با عنايت به ارزيابي انجام شده از سوي هيأت مميزه دانشگاه در جلسه مورخ ۹۶/۷/۰۵ به مرتبه علمي دانشیاری ارتقاء يافته ايد، بدينوسيله اين ارتقاء شايسته را شادباش گفته و موفقيت شما را در دستيابي به مراتب علمي بالاتر و نيز بهره مندي از آن در راه نيل به آرمان هاي دانشگاه و ميهن اسلامي از خداوند سبحان مسئلت مي نمايم. اميد است به حول و قوه الهي و همت والاي متخصصان و محققان متعهد همواره شاهد اعتلاي امر آموزش و پژوهش، بهداشت و درمان ميهن عزيزمان باشيم.
دكتر علي جعفريان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

خبر: عزیزیمنبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي