گزارش پرداخت هزينه پايان نامه مهر ماه سال 1396


۲۳ مهر ۱۳۹۶

           

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه  مهر ماه سال 1396

رديف

 

نام دانشجو

رشته

مقطع

نوبت پرداخت

مبلغ پرداخت

اول

دوم

سوم

1

مجید ذکی دیزجی

ژنتیک

PhD

 

 

20%

10000000ريال

2

معصومه نعمتی

فیزیولوژی

كارشناسي ارشد

80%

 

 

12000000ريال

3

سعیده صابری

سم شناسی

كارشناسي ارشد

40%

 

 

12000000 ريال

4

گلناز خاکپور

ژنتیک

کارشناسی ارشد

 

 

60%

9000000ريال

5

فاطمه علیزاده

ژنتیک

PhD

80%

 

 

40000000 ريال

6

حسین پاشایی فر

ژنتیک

PhD

80%

 

 

40000000ريال

7

زیبا نریمان صالح فام

ژنتیک

PhD

 

 

100%

50000000ريال

8

عبدالرضا دارایی

ژنتیک

PhD

 

 

60%

30000000ريال

9

غزاله مشکدانیان

آناتومی

PhD

 

 

60%

9000000 ريال

10

عاطفه محمودی

فیزیک پزشکی

كارشناسي ارشد

80%

 

 

12000000 ريال

11

سمیه داوود آبادی

فیزیک پزشکی

كارشناسي ارشد

80%

 

 

12000000ريال

12

مسعود نجفی

فیزیک پزشکی

PhD

80%

 

 

40000000 ريال

13

سعید نکونام

بیولوژی تولید مثل

PhD

 

 

20%

10000000ريال

14

مریم شعبانی

بیولوژی تولید مثل

PhD

 

 

20%

10000000ريال

15

شبنم بخشعلی زاده

بیولوژی تولید مثل

PhD

 

 

20%

10000000 ریال

16

مرجان آقاجانی

فیزیولوژی

PhD

 

 

20%

10000000 ریال

17

صبا امیری

مهندسی پزشکی

PhD

80%

 

 

40000000

18

لیلا نعیمی

آموزش پزشکی

PhD

40%

 

 

20000000 ریال

19

نسیبه کاوسی

فیزیک پزشکی

کارشناسی ارشد

80%

 

 

12000000ریال

20

راضیه ظریفیان

ژنتیک

کارشناسی ارشد

 

 

20%

3000000 ریال

21

حامدرضا گودرزی

ژنتیک

PhD

 

 

100%

45000000 ریال

22

محبوبه یزدان پناه

ژنتیک

کارشناسی ارشد

 

40%

 

6000000 ریال

23

الهام قربانپور

بیوشیمی

کارشناسی ارشد

 

 

100%

15000000ریال

24

دنیز کوشاور

ژنتیک

PhD

80%

 

 

40000000ریال

25

مریم بلارن

فیزیولوژی

PhD

 

 

20%

10000000ریال

26

محمداسماعیل شهاب الدین

بیوشیمی

PhD

 

 

20%

10000000ریال

27

اسماء خیراللهی

بیوشیمی

PhD

 

 

20%

10000000ریال

 

   منبع: معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي