برگزاری جلسه رایزنی در خصوص برگزاری اصول کرامت جسد برای دانشجویان پزشکی جدیدالورود 96


۲۲ مهر ۱۳۹۶

در طی جلسه روز سه شنبه مورخ 18 مهرماه ساعت 12 الي 13، هم اندیشی پیرامون نحوه برگزاری و هماهنگی جلسه اصول کرامت جسد انجام گرفت. این جلسه با حضور دکتر عباسی، دکتر مهران نیا، دکتر اصغری، دکتر مهرپور، دکتر مافی نژاد و آقای طاهر احمدی برگزار شد. در این جلسه در ابتدا در خصوص ضرورت پرداختن به این موضوع برای دانشجویان پزشکی جدیدالورود 96 مطالبی توسط شرکت کنندگان در جلسه ارائه شد. در ادامه در مورد شیوه برگزاری جلسه پیشنهاداتی توسط اساتید ارائه شد. در انتهای جلسه مقرر شد از فیلم، پنل متخصصان و تامل برای برگزاری موثرتر برنامه استفاده شود. شایان ذکر است، این برنامه زیر نظر دفتر توسعه آموزش و با همت گروه آناتومی در راستای برنامه تم طولی تعهد حرفه ای برگزار خواهد شد.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي