برگزاری برنامه آموزشی بازدید از موزه برای دانشجویان پزشکی گروه ب ورودی 96


۲۲ مهر ۱۳۹۶

به نقل از روابط عمومی دانشکده پزشکی، برنامه بازدید از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران با هدف آشناسازی دانشجویان جدیدالورود پزشکی با تاریخچه طب و آشنایی هر چه بیشتر با مشاهیر بنام طب دانشگاه برای گروه ب روز شنبه مورخ 15 مهرماه ساعت 13 تا 16 برگزار شد. در این برنامه دکتر جلیلی رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، و دکتر نمازی قائم مقام و مدیر موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، در خصوص تاریخچه تاسیس دانشگاه و زندگی نامه مشاهیر طب ایران مطالبی را ایراد نمودند و سپس کلیپ های کوتاهی در این خصوص نمایش داده شد. در ادامه برنامه، دانشجویان در قالب دو گروه مجزا از قسمت های مختلف موزه بازدید نمودند و کارشناسان موزه در خصوص هر یک از آثار توضیحاتی را ارائه دادند.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي