جلسه نشست اعضای بلوک گوارش


۲۲ مهر ۱۳۹۶

جلسه نشست اعضای بلوک گوارش با حضور اعضای محترم هیات علمی پایه و بالینی ( همیار بلوک ) شامل خانم ها دکتر نبوی زاده، دکتر تک زارع، دکتر علیزاده و آقایان دکتر علامه و دکتر هدایت پور روز چهارشنبه مورخ 19 مهرماه از ساعت 14:00 تا 16:00 در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه که با هدف تدوین سناریوهای بحث ادغام یافته و سوالات بین رشته ای برگزار شد، سه سناریو برای جلسه بحث ادغام یافته و یک سوال بین رشته ای تدوین و نهایی شد. همچنین مقرر گردید تمامی اساتید در جلسه بحث ادغام یافته حضور داشته باشند و جلسه به صورت مشترک و با حضور حداکثری برگزار گردد.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي