برنامه هفتگی گروه آموزش پزشکی


۲۲ مهر ۱۳۹۶
برنامه هفتگی نیمسال تحصیلی 1-97-96 ویژه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترای آموزش پزشکی در لینک زیر قابل مشاهده می باشد. همچنین این برنامه به طور دائم در قسمت منو، زیر منوی آموزشی (تقویم آموزشی) قابل مشاهده می باشد.

برنامه هفتگی

خبر مرتبط


منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي