برگزاری کمیته مدارک پزشکی در بیمارستان بهرامی


۱۹ مهر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، کمیته مدارک  پزشکی تشکیل شد.
این جلسه روز چهارشنبه 19 مهر 96 با حضور دکتر صادقی رییس بیمارستان ، دکتر رفعتی مدیر ،دکتر مجتهدی معاون آموزشی ، دکتر شفیعی معاون درمان افتخاری منش مترون،  کامرانی مسئول     IT ، درویش دبیر کمیته و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه در خصوص سیستم نوبت دهی گویا صحبت شد و مقرر شد نرم افزار شرکت سپهر سلامت بصورت آزمایشی بمدت یکماه اجرا شود. همچنین در خصوص تغییر ثبت مشخصات در پذیرش صحبت شد . در ادامه نیز نحوه تکمیل مستندات پرونده ها مورد بررسی قرار گرفت.منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي