معارفه و اولین کلاس درس ورودی 96 دستیاران طب کار


۱۸ مهر ۱۳۹۶

بسمه تعالی

معارفه دستیاران پذیرفته شده طب کار (ورودی مهر 96)  با حضور مدیر گروه و معاون آموزشی در روز شنبه 1/7/96 ساعت 13 الی 15 برگزار شد و اولین جلسه کلاس آموزش تئوری در روز یکشنبه 2/7/96 توسط مدیر گروه از ساعت 9 الی 12 در کلاس گروه برگزار شد.منبع: گروه طب کار دانشکده پزشکي