آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان ورودی 96


۱۷ مهر ۱۳۹۶
روز سه شنبه مورخ هجدهم مهر ماه سال جاری آخرین مهلت انتخاب واحد برای دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی ورودی مهر ماه 1396 خواهد بود. لازم است دانشجویانی که تاکنون انتخاب واحد نکرده اند در اسرع وقت اقدام نمایند زیرا گروه مسؤولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد گرفت.


منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي