"برگزاري هفدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 96"


۱۵ مهر ۱۳۹۶

"برگزاري هفدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 96"

هفدهمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 03/07/96 از ساعت 13:30 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ فارماکولوژی، فیزیولوژی، ایمونولوژی، مهندسی پزشکی، ژنتیک، میکروب شناسی، اخلاق پزشکی، آموزش­پزشکی، فیزیک پزشکی تشكيل شد.

موضوعات مطرح شده و تصمیمات به شرح ذیل است:

1-    در این جلسه موضوع برگزاری کارگاه¬های ایمنی زیستی (biosafety) در دانشکده مطرح و پیشنهاد کمیته ایمنی زیستی مبنی بر الزام دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در کارگاه مذکور، قبل از بررسی پروپوزال ایشان در شورای تحصیلات تکمیلی، بحث و تبادل نظر گردید. همچنین درخصوص گنجانیدن موارد مرتبط با موضوع ایمنی زیستی در پروپوزال دانشجویان از همکاران استعلام نظر شد. ادامه و تکمیل بحث و تصمیم¬گیری درباره آن به جلسه آتی شورا موکول گردید.

2-     چهار فقره پروپوزال از گروه های ژنتیک (یک فقره دكتري تخصصي) ، بیوشیمی ( یک فقره دکتری تخصصی ) و مهندسی پزشکی (یک فقره کارشناسی ارشد و یک فقره دکتری تخصصی ) توسط نمايندگان گروه ها مطرح و راجع به آن توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي تصميمات لازم را در مورد پروپوزال اتخاذ نمود.

 

 

 منبع: معاونت آموزش تحصيلات تكميلي دانشکده پزشکي