اعلام زمان برگزاری کلاس های دانشحویان ورودی 96


۱۴ مهر ۱۳۹۶

دانشجویان دوره کاشناسی ارشد و دکترای ورودی مهر ماه 1396 در خصوص زمان برگزاری کلاس ها به اطلاع می رساند:
روز شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه کلاس دانشجویان دوره دکترا برگزار نمی شود. در خصوص برگزاری کلاس ها در روزهای آتی مجدد اطلاع رسانی خواهد شد.
کلاس دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از روز شنبه مورخ بیست و دوم مهر ماه برگزار خواهد شد.منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي