نتایج آزمون بورد


۱۳ مهر ۱۳۹۶
به لطف خدا و تلاش اساتید و دستیاران عزیز دو نفر از دستیاران سرکار خانم دکتر نظر و سرکار خانم دکتر غفاری در بین نفرات پنج درصد اول بورد سال 1396 بودند که بدینوسیله این موفقیت را به ایشان و اساتیدشان تبریک عرض می نماییم.


منبع: گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي