انا لله و انا الیه راجعون


۱۲ مهر ۱۳۹۶

انا لله و انا الیه راجعون

مشیت الهی بر این قرار گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتمزده به انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر آفرینش در فراخنای بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست.

فاجعه ی درگذشت ناگهانی دستیار پرتلاش و با اخلاق پاتولوژی سرکار خانم دکتر راضیه جعفری و همسر گرامی ایشان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. این ماتم جانگداز را به خانواده داغدار ایشان، جامعه پاتولوژی و خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر و اجر و برای عزیزان سفر کرده مان علو درجات را از حضرت پروردگار طلب می کنیم.

گروه پاتولوژی


منبع: گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي