برگزاری جلسه توجیهی ویژه دانشجویان ارشد مجازی


۱۱ مهر ۱۳۹۶

جلسه توجیهی آشنایی با دوره کارشناسی ارشد مجازی، ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی ورودی مهر ماه 1396، امروز از ساعت 7 تا 8 صبح در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه با خوشامدگویی مسؤول دوره، مدیر و معاون پژوهشی گروه برگزار شد. در این نشست که تعدادی از اساتید دوره نیز حضور داشتند در خصوص ماهیت این رشته، آیین نامه ها و بخش نامه های مربوطه، انتظارات گروه از دانشجویان، نحوه انتخاب موضوع پروپوزال و فرایند اجرای پایان نامه صحبت شد. همچنین به سوالات مطرح شده توسط دانشجویان پاسخ داده شد. در پایان این جلسه ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان، همگی به منظور شرکت در جلسات بلوک حضوری، راهی دانشکده مجازی شدند. بلوک حضوری در دو روز سه شنبه و چهارشنبه مورخ یازدهم و دوازدهم مهر ماه در دانشکده مجازی برگزار می شود.منبع: گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي