محرم و عاشورا


۶ مهر ۱۳۹۶

منزلگه عشاق دل آگاه حسین است / بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است

از مردم گمراه جهان راه مجویید / نزدیکترین راه به الله حسین است . . .

عاشورا و تاسوعای حسینی تسلیت باد

التماس دعامنبع: گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي