برگزاری برنامه آموزشی بازدید از موزه برای دانشجویان پزشکی گروه الف ورودی 96


۵ مهر ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، برنامه بازدید از موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران با هدف آشناسازی دانشجویان جدیدالورود پزشکی با تاریخچه طب و آشنایی هر چه بیشتر با مشاهیر بنام طب دانشگاه برای گروه الف روز چهارشنبه مورخ 5 مهرماه ساعت 13 تا 15:30 برگزار شد. در این برنامه دکتر جلیلی و دکتر نمازی در خصوص تاریخچه تاسیس دانشگاه و زندگی نامه مشاهیر طب ایران مطالبی را ایراد نمودند و سپس کلیپ های کوتاهی در این خصوص نمایش داده شد. در ادامه برنامه، دانشجویان در قالب دو گروه مجزا از قسمت های مختلف موزه بازدید نمودند و کارشناسان موزه در خصوص هر یک از آثار توضیحاتی را ارائه دادند.

گالری تصاویرمنبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي