ویزیت رایگان شهروندان منطقه وردآورد تهران


۴ مهر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کانون بسیج شهید سهرابی بیمارستان فارابی با همکاری بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بسیج تهران بزرگ اقدام به برپایی درمانگاه تک تخصصی چشم پزشکی برای ویزیت رایگان شهروندان منطقه وردآورد تهران نمود.
این درمانگاه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و در روزهای ۲۹ و ۳۰ شهریور ۹۶ در هنرستان و دبیرستان امام رضا (ع) این منطقه برپا گردید و طی آن خدمات چشم پزشکی و اپتومتری به حدود ۵۷۰ نفر از شهروندان ارائه شد. همچنین تعدادی از مراجعه کنندگان نیز برای دریافت خدمات فوق تخصصی بیشتر  و معاینات تکمیلی به بیمارستان فارابی ارجاع شدند.
خبر: قاضی میرسعید
عکس: پوریانی - اسکندرپور


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي