اردوی تفریحی یکروزه بانوان بیمارستان فارابی در بوستان بهشت مادران


۴ مهر ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی: با هدف ایجاد نشاط و تقویت روحیه کار تیمی، اردوی تفریحی یک روزه بوستان بهشت مادران با پشتیبانی مدیریت و همت کارگروه بانوان بیمارستان فارابی روز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۹۶ با شرکت حدود ۸۰نفر از بانوان شاغل در این مرکز برگزار شد.
گفتنی است؛ این اردو هرسال به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایرانی( سبا) برگزارمی شود.

خبر: قاضی میرسعید

عکس: امیدوارمنبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي