برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی


۴ مهر ۱۳۹۶

گالری عکس

کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی با حضور دکتر مهدی صنعتکار،  قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان روز یکشنبه ۲۶شهریور ۱۳۹۶در سالن کنفرانس بخش اورژانس این مرکز برگزار شد.  

ارائه نتایج چک لیستهای نظارتی کنترل عفونت در بخش ها، درمانگاه ها، اتاق های عمل و واحدهای پاراکلینیک در تیر و مرداد سال ۹۶ توسط حدیثه حسینی، سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان، آنالیز نتایج چک لیست های کنترل امکانات و ملزومات بهداشت دست و وسایل حفاظت فردی و میزان رضایتمندی از محلول ضدعفونی پیگیری مصوبات قبلی کمیته، آنالیز نتایج چک لیست های نظارتی استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردیف اعلام نتایج چک لیست شاخص میزان پذیرش  بهداشت دست، نتایج چک لیست نظارت بر اجرای فرایند نظارت بر اسکراب جراحی اتاق عمل، بررسی نمونه های گلوب اهدائی به بانک چشم و ضرورت انجام آزمایش سرولوژی+ HBc ab موضوعات مطرح شده در این جلسه بودند.
اهمیت رعایت بهداشت دست و تکرار آموزش آن در تمام رده های شغلی بیمارستان به ویژه کارکنان شاغل در اتاق های عمل، موضوع مورد تاکید اعضای حاضر در جلسه بود.
در این جلسه مقرر شد:

موارد عدم انطباق موجود در چک لیستهای کنترل عفونت اعلام و در اسرع وقت مرتفع گردد. همچنین نتایج اقدامات صورت گرفته در جلسه آینده مطرح شود.
آموزش نحوه صحیح شستشوی دست، در بدو ورود دستیاران سال دو به اتاق عمل، توسط پرستار تعیین شده انجام شود.

خبر و عکس: امیدوار منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي