جلسه هماهنگی ویزیت رایگان چشم پزشکی شهروندان منطقه وردآورد تهران به مناسبت هفته دفاع مقدس


۴ مهر ۱۳۹۶
روابط عمومی بیمارستان فارابی؛ کانون بسیج شهید سهرابی بیمارستان فارابی با همکاری بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بسیج تهران بزرگ، برنامه ویزیت رایگان چشم پزشکی شهروندان منطقه وردآورد تهران را در روزهای ۲۹ و ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ برگزار خواهد کرد.
جلسه هماهنگي این برنامه که همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و در راستای افزایش سطح دسترسی به خدمات تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی انجام خواهد شد، روز دوشنبه ۲۰ شهریور ۹۶ با حضور مسعود جهانگیری، جانشین بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ در دفتر پرستاری بیمارستان برگزار و طی آن در خصوص کلیات این برنامه دو روزه همچون نحوه اطلاع رسانی عمومی، مشخصات محل استقرار درمانگاه، نیروهای متخصص، نحوه پذیرش و نحوه ارجاع بیماران نيازمند به خدمات تخصصي و فوق تخصصی بیشتر، ظرفیت پذیرش، امکان تامین عینک و دارو بحث و تبادل نظرگردید.
خبرو عکس: قاضی میرسعید


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي