اطلاعیه


۱ مهر ۱۳۹۶
دانشجویان گرامی جهت دریافت اطلاعیه مربوط به اعطای جایزه به دانشجویان برتر اینجا را کلیک فرمایید.منبع: معاونت آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي