جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد ناجی دانشجوی دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل


۲۶ شهریور ۱۳۹۶

LOGO.jpg

 

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده پزشکی

جلسه دفاع از پایاننامه دکترای تخصصی بیولوژی تولیدمثل

عنوان:

بررسی میزان بیان miRNAهای کنترلکننده مسیر سیگنالدهی TGF-beta در سلولهای گرانولوزای بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک (PCOS) در شرایط هایپرآندروژنیسم و غیرهایپرآندروژنیسم

 

ارائهدهنده:

محمد ناجی

 

اساتید راهنما:

 دکتر فردین عمیدی - دکتر اشرف آل یاسین

اساتید مشاور:

دکتر احسان عارفیان - دکتر رضا مهدیان

زمان:

چهارشنبه 96/6/29 ساعت 11

مکان: تالار بافت‎شناسیمنبع: سايت شخصي سعيد نكونام کارمندان دانشکده پزشکي