كميته هموويژلانس بيمارستان بهارلو برگزار شد


۲۱ شهریور ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومي بيمارستان بهارلو، كميته طب انتقال خون بيمارستان بهارلو روز دوشنبه 20 شهریورماه سال جاري در دفتر رياست بيمارستان تشكيل شد.
 در ابتدای جلسه مصوبات قبلی: خریداری Blood Warmer متناسب با استانداردهای اعلام‌شده در آیین‌نامه فعالیت بانک خون،اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه جداسازی لیبل های کیسه‌های خون و فرآورده‌های خونی،ارسال کیسه و ست تزریق به همراه فرم پایش به واحد بانک خون ،تهیه یخچال برای نگهداری کیسه‌ها و ست‌های تزریق خون ارسال‌شده از بخش‌ها ،مکاتبه با سازمان انتقال خون در خصوص تاریخ انقضای نزدیک کیسه‌های خون و ...پیگیری شد.
سپس زمان درخواست پلاکت جهت مصرف در موارد بحرانی، استفاده از فرم‌های اورژانسی در موارد بحرانی جهت اطلاع واحد بانک خون از بالین بیمار،کنترل علائم حیاتی بیمار قبل از نصب ست تزریق، رعایت نگهداری مناسب خون و فراورده‌های خونی در بخش‌ها مطرح و اقدامات لازم مصوب شد.
در پایان جلسه، گزارش ارزیابی سازمان انتقال خون در مورد بانک خون بیمارستان ارائه شد.
كميته طب انتقال خون بيمارستان بهارلو با حضور دكتر موسوي موحد، رئيس، دکتر علیزاده، مسئول فنی بیمارستان، دکتر عارفی، معاون آموزشی، دکتر عبدوس، مشاور درمان، عمرانی، مسئول بهبود کیفیت، دكتر عابدی، مسئول فني آزمايشگاه، قاضي، مترون، آقایی، مدير آزمايشگاه، حمیدی، کارشناس بهبود کیفیت، فرجی، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار، نصیری، سوپروایزرآموزش و خسروی، مسئول بانک خون روز دوشنبه 20 شهریورماه سال جاري در دفتر رياست بيمارستان تشكيل شد.
منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي