کمیته تیم مدیریت اجرایی در بیمارستان بهارلو برگزار شد


۲۰ شهریور ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو روز ‌یکشنبه 19شهریورماه سال 96 در بیمارستان بهارلو برگزار شد.
در این کمیته، ابتدا مصوبات جلسه قبل: در خصوص مقیمی‌های بیهوشی ICU، درمانگاه زنان و زایمان، تمدید قرارداد یکی از پزشکان و... صحبت شد.
سپس در خصوص را ه اندازی NICU، آنژیوگرافی،MRI بحث و اقدامات لازم مصوب شد.
کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان بهارلو با حضور دکتر موسوی موحد، رئیس، معصومی، مدیر بیمارستان، دکتر عارفی، معاون آموزشی، دکتر عبدوس، مشاور درمان، دکتر ممتاز منش، مدیر درمانگاه، دکتر علیزاده و دکتر بهنوش مسئولین فنی، قاضی، مترون و عمرانی، مسئول بهبود کیفیت، روز یکشنبه 19 شهریورماه سال 96 در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد.منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي