بازآموزی خونریزی‌های مامایی در بیمارستان بهارلو برگزار شد


۱۴ شهریور ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، بازآموزی خونریزی‌های مامایی با عناوین General consideration and  etiology of OB Haemorrhage و Third Trimester bleeding توسط دکتر واشقانی، متخصص زنان و زایمان Uterine Atony and management توسط دکتر فروغی فر، متخصص زنان و زایمان Trauma to Birth Canal توسط دکتر قلندرپور عطار، متخصص زنان و زایمان و Management of Haemorrhage in Obstetric توسط دکتر موحدی، متخصص زنان و زایمان روز دو‌شنبه 13 شهریور ماه سال 96 در آمفی‌تئاتر بیمارستان بهارلو برگزار ‌شد.
شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی باید حتماً در سامانه آموزش مداوم به نشانی http://www.ircme.ir  عضو باشند.منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي